Haakon Larsen

17
jan

Kretstinget 2021 den 10. mars

Årsberetningen for 2020 er nå publisert. Vi gjør dere oppmerksom på at Revisorberetningen ikke er klar, men vil bli annonsert før møtet. Dette medfører også at Kontrollkomiteen ikke har klar sin rapport, som da også blir publisert før møtet. ÅRSBERETNING 2020_ny versjon

 

Dato for Kretstinget 2021 er satt til 10. mars, kl. 18. Det avholdes digitalt, og møtedetaljer er her:

Telefonnumre
PIN-kode: ‪873 112 618#‬

På Kretstinget har medlemsklubbene anledning til å stille med opptil 3 representanter. Representantene må være fordelt 50% av hvert kjønn, ref. § 2-4 NIF lov (totalt antall medlemmer uansett alder). Vi har følgende fordeling av antall representanter

  • Inntil 50 medlemmer 1 representant
  • Mellom 50 – 100 medlemmer 2 representanter
  • Over 100 medlemmer 3 representanter

Fullmaktsskjema kan lastes ned her: https://www.rogsk.no/wp-content/uploads/2021/02/Fullmaktsskjema-for-kretstinget-2021.pdf

Påmeldingen til Kretstinget er bindende og sendes til styremedlemmer@rogsk.no senest utgangen av fredag 5. mars 2021.

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 2 – to- uker før tinget avholdes, det vil si senest 24. februar 2021. Saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig innen onsdag 3. mars 2021 på www.rogsk.no

Følgende står i paragraf 14 og artikkel 1 og 2 i Lov for Rogaland Svømmekrets:

§ 14 Svømmekretstinget 

(1) Særkretsens høyeste myndighet er særkretstinget som avholdes innen utgangen av mars.

(2) Særkretstinget innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på særkretsens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før særkretstinget. Forslag som skal behandles på særkretstinget, må være sendt til styret senest to uker før særkretstinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til særkretstinget må være gjort tilgjengelig senest én uke før særkretstinget.

Hilsen Styret

17
jan

Terminliste 2021

Vedlagt er terminlisten for 2021. På grunn av stadige endringer grunnet Covid19 begrensninger, vil denne bli oppdatert etterhvert som ny informasjon blir kjent.

Hilsen Styret

Terminliste-2021
13
aug

Nordsjøstevnet 2020

Invitasjonen til Nordsjøstevnet ligger nå ute på medley.no. Invitasjonen er lik som i fjor i forhold til øvelsesoppsett og kvalifikasjonstider. Men, Covid-19 situasjonen gjør forberedelsene til stevnet anderledes. Vi vet ikke hvordan situasjonen utvikler seg, og hvilke regler som vil være gjeldende. Derfor har RSK sagt tydelig i invitasjonen at vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer, som blant annet kan være bruk av heatbegrensning for å tilpasse oss en grense for hvor mange vi kan ha inne i hallen. Vi vil kommunisere viktig info rundt dette så fort vi har ny info. Vi vil strekke oss langt for også dette året arrangere Nordsjø, selv om tilsvarende stevner i Europa allerede har blitt kansellert. 

Vi takker Urmaker Thorbjørnsen i Stavanger for nok en gang sponse stevnet med flotte premier. 

Link til invitasjonen:

https://www.medley.no/dokumenter/innbydelser/2020/Oktober/20201030RogalandSvOmmekretsNorthSeaSwimMeetI.pdf