Fra kretsen

11
aug

Terminliste 2022

Terminliste for 2022 (versjon 250821):

Terminliste 2022 v250821
14
jun

10 nye langbane-kretsrekorder på Bergen Swim Festival

Ingrid Elise Borgstrøm fra Randaberg satt to nye rekorder på 100 og 200 meter rygg. På de samme øvelsene satt også Johan Instebø fra Karmøy nye kretsrekorder. Jon Jøntvedt fra Bryne svømte inn til nye rekorder på 400, 800 og 1500 m fri. Truls Wigdel fra Stavanger SK satt ny kretsrekord på 100 m fri. Fra samme klubb satt Andreas Sigvaldsen ny rekord på 50 m rygg, mens Marthe Cecilie Willumsen satt ny kretsrekord på 50 m butterfly.

RSK gratulerer!

Kretsrekordene er oppdatert:  https://www.rogsk.no/kretsrekorder/

30
mai

Fire nye kretsrekorder

Jon Jøntvedt fra Bryne Svømmeklubb satt ny kretsrekord under EM i Budapest i Ungarn på 800 fri langbane. Jon satt også ny kretsrekord på Sandnes stevnet i helgen på 1500 Fri. Under stevnet i Stavanger Svømmehall i helgen satt Truls Wigdel fra Stavanger Svømmeklubb to nye kretsrekorder på 50 m og 100 m butterfly. Kretsrekordene er oppdatert: https://www.rogsk.no/kretsrekorder/

 

21
mai

Invitasjon til North Sea Swim Meet i oktober 2021

Invitation to North Sea Swim Meet October 2021 Stavanger
11
mai

Frister det å bli tidtakersjef på svømmestevnene?

Rogaland Svømmekrets ble stiftet i 6.mars 1935, og er bindeleddet mellom
klubbene i Rogaland og Norges Svømmeforbund. Våre klubber innbefatter
grenene svømming, stup og vannpolo.

LEDIG STILLING som TIDTAKERSJEF

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
• Lage stevneoppsett basert på mottatte påmeldinger
• Operere tidtaking systemet under svømmestevner
• Rapportere resultater til Norges Svømmeforbund via medley.no

Kvalifikasjoner/egenskaper:

• Kretsdommer (evt. opplæring vil bli gitt)
• Interesse for svømming
• Være strukturert

Kompensasjon:

• Fast godtgjørelse
• Full opplæring vil bli gitt

Vi oppfordrer kvinner til å søke. Send oss en CV og en kortfattet søknad. Vi vil behandle dette samt ta intervjuer fortløpende for aktuelle kandidater.

For spørsmål rundt stillingen kan du kontakte Tor Inge Vik på mail toringe.vik@rogsk.no eller
telefon nr. 906 95 789

23
mar

RSK delte ut treningsstipend for 2020 til Jon Jøntvedt, Sarah Louise Rung og Martin Dyrstad

Under årsmøtet den 10. mars delte RSK ut treningsstipend til to svømmere og en stuper:

  • Sarah Louise Rung (Stavanger SK), stipend 7500 kroner
  • Jon Jøntvedt (Bryne SK), stipend 5000 kroner
  • Martin Dyrstad (Stavanger Stupe Club), stipend 5000 kroner

Jon er landslagssvømmer på seniorlandslaget i utfordrergruppen og deltar i EM langbane nå i mai. Martin er på landslaget i stup og deltar på EM og FINA Grand Prix. Sarah Louise svømmer på paralandslaget og deltar på EM i mai. Sarah Louise ble tildelt 2500 kroner ekstra for å ha svømt under A-kravet til OL.

RSK heier på dere og ønsker dere lykke til.

Kriterier for tildeling av treningsstipend / tilskudd til utøvere tilsluttet RSK:

1. RSK kan, i spesielle tilfeller, yte stipend/tilskudd til høyt kvalifiserte utøvere når kretsens økonomiske situasjon ligger til rette for dette.
2. Med høyt kvalifiserte utøvere menes utøvere som på individuell basis allerede er uttatt til, eller kvalifisert for, EYOG (European Youth Olympic Games), EM, VM eller OL. Utøveren satser likeledes maksimalt på sin idrett, med optimal trening, i den hensikt å gjøre et så godt mesterskap som mulig.
3. Tildeling foretas etter skriftlig søknad fra utøver eller klubb. Søknaden vurderes på sportslig grunnlag av angjeldende særutvalg, som gir sin anbefaling til styret i RSK for endelig avgjørelse.

17
jan

Kretstinget 2021 den 10. mars

Årsberetningen for 2020 er nå publisert.  Årsrapport RSK 2020 _ final

Dato for Kretstinget 2021 er 10. mars, kl. 18. Det avholdes digitalt, og møtedetaljer har blitt sendt til de påmeldte representantene.

På Kretstinget har medlemsklubbene anledning til å stille med opptil 3 representanter. Representantene må være fordelt 50% av hvert kjønn, ref. § 2-4 NIF lov (totalt antall medlemmer uansett alder). Vi har følgende fordeling av antall representanter

  • Inntil 50 medlemmer 1 representant
  • Mellom 50 – 100 medlemmer 2 representanter
  • Over 100 medlemmer 3 representanter

Fullmaktsskjema kan lastes ned her: https://www.rogsk.no/wp-content/uploads/2021/02/Fullmaktsskjema-for-kretstinget-2021.pdf

Påmeldingen til Kretstinget er bindende og sendes til styremedlemmer@rogsk.no senest utgangen av fredag 5. mars 2021.

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 2 – to- uker før tinget avholdes, det vil si senest 24. februar 2021. Saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig innen onsdag 3. mars 2021 på www.rogsk.no

Følgende står i paragraf 14 og artikkel 1 og 2 i Lov for Rogaland Svømmekrets:

§ 14 Svømmekretstinget 

(1) Særkretsens høyeste myndighet er særkretstinget som avholdes innen utgangen av mars.

(2) Særkretstinget innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på særkretsens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før særkretstinget. Forslag som skal behandles på særkretstinget, må være sendt til styret senest to uker før særkretstinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til særkretstinget må være gjort tilgjengelig senest én uke før særkretstinget.

Hilsen Styret

17
jan

Terminliste 2021

Vedlagt er terminlisten for 2021, oppdatert 12. august 2021.

Hilsen Styret

Terminlisteutkast 2021 versjon 12082021
13
aug

Nordsjøstevnet 2020

Invitasjonen til Nordsjøstevnet ligger nå ute på medley.no. Invitasjonen er lik som i fjor i forhold til øvelsesoppsett og kvalifikasjonstider. Men, Covid-19 situasjonen gjør forberedelsene til stevnet anderledes. Vi vet ikke hvordan situasjonen utvikler seg, og hvilke regler som vil være gjeldende. Derfor har RSK sagt tydelig i invitasjonen at vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer, som blant annet kan være bruk av heatbegrensning for å tilpasse oss en grense for hvor mange vi kan ha inne i hallen. Vi vil kommunisere viktig info rundt dette så fort vi har ny info. Vi vil strekke oss langt for også dette året arrangere Nordsjø, selv om tilsvarende stevner i Europa allerede har blitt kansellert. 

Vi takker Urmaker Thorbjørnsen i Stavanger for nok en gang sponse stevnet med flotte premier. 

Link til invitasjonen:

https://www.medley.no/dokumenter/innbydelser/2020/Oktober/20201030RogalandSvOmmekretsNorthSeaSwimMeetI.pdf

 

21
feb

Sakspapirer og påmelding til Kretsting 2020

NY DATO FOR KRETSTING 2020 ER SATT TIL 18.JUNI, KL.19:00 PÅ SCANDIC STAVANGER CITY

Møtet vil avholdes fysisk på Scandic Stavanger City – Reidar Berges Gate 7, 4013 Stavanger. 

På grunn av den ekstraordinære situasjonen og dermed utsettelse av Kretstinget er ny frist for innmelding av saker som ønskes behandlet satt til en uke før ny dato, altså 11. juni, 2020.

Ny frist for bindende påmelding er satt til 17. juni, 2020.

Sakspapirer for årets kretsting finner du her:

MERK! Det er ønskelig å få eventuelle kommentarer til årsregnskapet på forhånd, for å kunne få et skriftlig svar fra kasserer, da vedkommende er forhindret i å delta på kretstinget.

Nedenfor kan dere se den opprinnelige innkallingen. Bruk samme fullmaktskjema ved påmelding. 

Vennligst se innkalling til Kretsing 2020 her.

Det vil bli mulighet for mingling med noe å bite i fra kl.18:30. (Innlegg med Sarah Louise Rung utgår dessverre.)