Handlingsplan 2016-2019

OMRÅDEHOVEDMÅLDELMÅLSTRATEGIMÅLTALL
UtdanningGi klubbene mulighet til kompetanseheving innen for alle områder i idretten.RSK skal ha dyktige kurslærere:
- som utdanner dyktige instruktører,
trenere,
dommere.

Stimulere ledere, trenere
og dommere.
Avholde årlige kurs selv eller i samarbeid med andre kretser for:

Instruktører
Trenere
Dommere

Trener-/Ledersamling
Dommersamling
Alle klubber, som ønsker det, skal få besøk av en representant fra kretsen i løpet av perioden.
Trenersamling
Dommersamling
Klubbledermøte

Alle klubber skal ha besøk av en representant fra kretsen i løpet av perioden
4 kurs/år
2 kurs/år
2-3 kurs/år

2 samlinger/år
1-2/ år

1 besøk/2016 - 2019
ToppidrettBidra til utvikling av toppidrett i kretsen.Flere utøvere til ÅM.

Flere utøvere til UM/NM i svømming og stup, samt
til norske landslag.

Vannpoloutøvere blant de beste i Norge.

Sette Stavanger på svømmekartet.
Arrangere ÅM samlinger (3 årsklasser).

Arrangere og gjennomføre Kretssamlinger.

Kretssamlinger i stup.

Få flere utøvere/ klubber gjennom rekruterings samlinger.

Kvaltetssikre Nordsjøstevnet og trekke inn topputøvere i verdensklasse.
Arrangere LÅMØ og ÅM.
2 samlinger/år

1samling/år for yngre
1 samling/år for eldre
1-2 samlinger/år

1 samling/år

Min 2 utenlandske topputøvere i NSJ
1 stevne (LÅMØ/ÅM)/år
Mer synlig i TV og aviser.
BreddeTilbud for alleRekruttering til de fire svømmeidrettene.

Holde ungdom i miljøet.

Fysisk aktive voksne.

Inkludering av funksjonshemmede.
Rekruttkonkurranser med vekt på allsidighet og mestring.
Oppmuntre til godt sosialt miljø på trening, samlinger og stevner.

Ungdom inn i styrer.

Etablere flere masters klubber.

Motivere klubber.
Samarbeide idrettskrets, andre særkretser og
skoler.
Flere registrerte medlemmer.

"Rekruttduell"

Vannpologruppe i to klubber.

Ungdomsrep. i RSK styret, som trenere, ledere og dommere.
3

Deltakelse i lokale stevner og på Nordsjøstevnet.
AnleggBassengkapasitet til å dekke behov.

Gode trenings forhold for alle svømmeidrettene. Da har vi muligheter til å utvikle idrettene.
Klubbene bør få tilgang til hallene på "røde dager".

50 m basseng med stup og vannpolofasiliteter i Stavanger regionen.

Jobbe for at ingen skal betale leie for hallen.
Medspiller til klubbene overfor kommuner og Idrettsråd. Lik behandling for alle klubbene.

Påvirkning av kommuner og politikere direkte og gjennom deltakelse i anleggskomiteer f.eks. via idrettsråd.
Samarbeid med forbund, idrettskrets, idrettsråd, kommuner, andre idretter etc.

Synliggjøre svømmeidretten.
Ingen stengte haller.

Minimum tre nye 25 m anlegg. Haugesund, Sandnes og Bryne og 50 m anlegg innen 2019.

Ingen leie for klubber i idrettsanlegg.
Rull til toppen