Informasjon vedrørende KORONA og Rogaland idrettskrets

TIL IDRETTEN I ROGALAND

Hei alle sammen.

RIK og særkretsene på Idrettens hus Rogaland opplever en stor økning i henvendelser knyttet til utfordringer i situasjonen

Dette ekspanderer proposjonalt med den situasjonen vi alle får med oss – fra troverdige kilder i det offentlige – på alle nivåer.

Begrensningene på hvor mange personer som det offentlige anbefaler som et maksantall som bør samles kryper stadig nedover.

I skrivende stund er Rogaland det fylket som har flest smittede pr 1 000 innbyggere.

Informasjon

RIK videre distribuerer informasjon fra NIFs informasjonsstrømmer på nett og sosiale medier.

Vi oppfordrer organisasjonsleddene våre i Rogaland om å gjøre det samme.

Årsmøter

Vi får inn rapporter om behov for utsetting av årsmøter. Enkelte kommuner krever søknad for å avholde møter og samlinger dersom det er risikoutsatte medlemmer blant de inviterte.

Også for samlinger med mindre enn 100 deltakere. Det er ulike begrensninger i de ulike kommunene i fylket.

Vi har også mottatt melding fra idrettslag som opplyser at kommunelegene ber om klare linjer fra idretten.

Dette er selvsagt krevende fordi det i en forening av autonome, frittstående og selveiende organisasjonssledd må være det enkelte organisasjonsledd som tar ansvar og beslutninger for seg og sitt tiltak.

Og gjøre sine risikovurderinger etter beste evne i forhold til gjeldende råd.

Et generelt råd vil være å tenke konservativt i egen risikovurdering: er du i tvil om du skal kansellere så er du ikke i tvil. Da kansellerer du!

 Utsettelser av årsmøter for idrettslag og idrettsråd i Rogaland

Styreleder og daglig leder i RIK har derfor med utgangspunkt i delegasjonsreglementet fra NIF til idrettskretsen besluttet å innvilge dispensasjon fra kravet om å ha gjennomført årsmøtet innen 31. mars.

Dispensasjonen forutsetter at idrettslaget har gjort sin grundigste vurdering og tatt hensyn til anbefalinger og føringer/krav fra kommune.

Idrettslag som har behov for å søke dispensasjon sender mail til rogaland@idrettsforbundet.no. Godkjenning vil innvilges fortløpende.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i forhold til samordnet registrering osv på et senere tidspunkt.

 Respekter karantenebestemmelse

Respekt er en av våre verdier. Vi har dessverre fått høre om personer som på tross av at de er i karantene møter på aktivitet i regi av våre idrettslag.

Dette er totalt uakseptabelt ovenfor egne og andres barn, unge, voksne og eldre naboer.

Respekter samtidig at ubehag og frykt oppleves helt ulikt. Driv ikke gruppe-press!

Til slutt

Følg med på idrettsforbundet og egen kommune sine egne sider.

Bli med på dugnaden for å redusere omfanget av spredning av smitte.

Så kan vi om en stund igjen utelukkende fokusere på å spre idrettsglede for alle!

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Comments are closed.