Kretstinget 2022

Dato for Kretstinget 2021 er onsdag 30. mars kl. 18. Det avholdes digitalt, og møtedetaljer blir sendt til de påmeldte representantene.

På Kretstinget har medlemsklubbene anledning til å stille med opptil 3 representanter. Representantene må være fordelt 50% av hvert kjønn, ref. § 2-4 NIF lov (totalt antall medlemmer uansett alder). Vi har følgende fordeling av antall representanter

  • Inntil 50 medlemmer 1 representant
  • Mellom 50 – 100 medlemmer representanter
  • Over 100 medlemmer 3 representanter

Fullmaktsskjema kan lastes ned her: https://www.rogsk.no/kretstinget-2022/fullmaktsskjema-for-kretstinget-2022-v2/

Påmeldingen til Kretstinget er bindende og sendes til styremedlemmer@rogsk.no senest utgangen av fredag 25. mars 2022.

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 2 – to- uker før tinget avholdes, det vil si senest 16. mars 2022. Saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig innen onsdag 23. mars 2022 på www.rogsk.no

Følgende står i paragraf 14 og artikkel 1 og 2 i Lov for Rogaland Svømmekrets:

§ 14 SVØMMEKRETSTINGET

(1) Særkretsens høyeste myndighet er særkretstinget som avholdes innen utgangen av mars.

(2) Særkretstinget innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på særkretsens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før særkretstinget. Forslag som skal behandles på særkretstinget, må være sendt til styret senest to uker før særkretstinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til særkretstinget må være gjort tilgjengelig senest én uke før særkretstinget.

Hilsen Styret

Kretstinget 2022
Rull til toppen