REGLER FOR HONORAR

Vi vil komme med en presisering av honorar, reiseregning og hotell.
De 100 kr. en får utbetalt pr. økt er for å dekke kjøring og parkering. En kan velge om en skriver reiseregning og legger ved parkering. Dette skal da skrives på arrangør klubben sitt reiseregningsskjema.
Overnatting skal avtales med arrangør i god tid i forkant av stevnet og skal skje på hotell arrangør har avtale med. En kan ikke bare sende en regning til arrangør i etterkant. Da kan arrangør nekte å betale.
Hvis en skal reise med egne barn til stevnet, må en vurdere om det er rett at arrangør skal betale alle utgifter for ditt opphold. Det kan føre til store utgifter for arrangør. Vi ønsker at dommere fra nord skal dømme i sør og de fra sør i nord.,for å få like forhold på stevnene for svømmerne. Men dette kan en ikke gjennomføre hvis arrangør får store reiseutgifter.

Comments are closed.