Vedlagt er terminlisten for 2021, oppdatert 9. mai 2021. Vedlegger også link til et dokument som ble lagt ut på NSF i går. Det er viktig at dere leser gjennom dette dokumentet i forhold til planlegging og gjennomføring av stevner: https://svomming.no/wp-content/uploads/2021/04/ArrangereLokaleStevnerUnderKoronapandemien07042021.pdf

Hilsen Styret

Terminlisteutkast 2021_versjon 090521

Comments are closed.