Kretsstyret

Rogaland Svømmekrets (RSK) representerer  i dag ca.9525 aktive svømmere, av totalt 11353 medlemmer. Av disse er 8936 er mellom 0-19 år.

Medlemmene er fordelt på 31 svømme-,stupe- og vannpolo klubber.

RSK er en støttespiller mellom klubbene i regionen og Norges Svømmeforbund. RSK utdanner trenere, instruktører og dommere. Vi arrangerer trener samlinger for topp og bredde på tvers av klubbene i Rogaland, klubbutvikling (bedre klubbstruktur og organisering, stevner (Rogalandsmesterskapet, Kretskamp, Nordsjøstevnet og Årsklassemønstringer for Region Vest (13-16 år).

Alt arbeid i RSK gjøres på dugnad.

RSK er et viktig samlingspunkt hvor klubbene i fylket har anledning til å samles om felles prosjekt som kommer alle regionens utøvere til nytte.

Som i de fleste andre frivillige organisasjoner, er det ofte knapphet på økonomisk handlefrihet som begrenser aktivitetene.

Kretsstyret 2018-2020

FunksjonNavnMobilEpostPeriodeKlubb
LederThore Kulleseid Gudbrandsen936 59 082thore.gudbrandsen@icloud.com1 åŒrSSC
NestlederPeter Egeland480 30 415Peter.Egeland@Apply.no1 årPingvin
StyremedlemKathrine Borsheim92665898Kathrine.Borsheim@nov.com2 årMadla
StyremedlemAmund Junge402 37 056svomming@rogsk.no2Œ årKleppSSK
StyremedlemKari Foust907 56 887kari.foust@lyse.net1 åŒrÅlgåŒrd
KassererMarion Degerstrøm982 06 119kasserer@rogsk.no2Œ årHaugesund SK
StyremedlemAnette Klepp Vik480 87 924anette.vik@lyse.net2 åŒrSandnes SLK
VaramedlemTrygve Sekse915 38 798sekse@outlook.com2Œ årSSC Vannpolo
VaramedlemKristin Grøsvik997 89 142kristin.grosvik@lyse.net2Œ årPingvin