Handlingsplan

HANDLINGSPLANER FOR ROGALANDSVØMMEKRETS

OVERORDNET MÅL:

Rogaland Svømmekrets skal være en god støttespiller for klubb og forbund og arbeide mot våre felles mål.
Rogaland Svømmekrets skal være en av landets ledende svømmekretser

VEDTATT-HANDLINGSPLAN-FOR-ROGALANDSVØMMEKRETS-2018-2022

Lenker til handlingsplaner:

Handlingsplan 2018-2022

Handlingsplan 2016-2019

Handlingsplan 2012-2015