Rogaland Svømmekrets

3
feb

ÅRSRAPPORT 2015

Årsrapport 3 – 29 01 2016 (2)

25
jan

Trener ledermøte 2.mars Quality Airport Hotell, Sola kl. 1830

STEIN ØRN KOMMER –  KOMMER DU?

OVERLEGE OG SYKKELTRENER VIL BLANT ANNET SNAKKE OM “TRENINGSDISIPLIN” 😎

 

Last ned (PDF, 182KB)

21
jan

REGLER FOR HONORAR

Vi vil komme med en presisering av honorar, reiseregning og hotell.
De 100 kr. en får utbetalt pr. økt er for å dekke kjøring og parkering. En kan velge om en skriver reiseregning og legger ved parkering. Dette skal da skrives på arrangør klubben sitt reiseregningsskjema.
Overnatting skal avtales med arrangør i god tid i forkant av stevnet og skal skje på hotell arrangør har avtale med. En kan ikke bare sende en regning til arrangør i etterkant. Da kan arrangør nekte å betale.
Hvis en skal reise med egne barn til stevnet, må en vurdere om det er rett at arrangør skal betale alle utgifter for ditt opphold. Det kan føre til store utgifter for arrangør. Vi ønsker at dommere fra nord skal dømme i sør og de fra sør i nord.,for å få like forhold på stevnene for svømmerne. Men dette kan en ikke gjennomføre hvis arrangør får store reiseutgifter.
16
des

Innkalling til Kretsting 2016

Last ned (DOC, 70KB)

21
sep

INFO til klubber og dommere

Info om dommere til klubber som arrangerer stevne.

 Det er mange nye i styrene i klubbene så derfor vil vi komme med litt info .

 Dommer betaling

På stevnet skal dommeren få utbetalt kr. 100,- pr. Økt, eller utlegg for reise og parkering.

En skal ikke ha begge deler. Klubben må vurdere om de skal betale ut til sine egne dommere, eller om det blir regnet som dugnad.

Kretsen fakturerer arrangør klubben kr. 100,- pr dommer x antall økter på stevnet. Dette gjør vi to ganger i året. Det som kretsen tar inn går til å dekke dommerbekledning, samlinger og andre utgifter.

En dommer økt er 4 timer dette er bestemt av Norges svømmeforbund. Er stevnet på 5 timer blir det regnet som to økter.

Er det dommere som er tilreisende for eksempel fra Nordfylket som dømmer i Sørfylket skal klubben dekke overnatting og reise. Det er opp til klubben å bestemme om klubben ordner overnatting eller dommeren gjør dette selv. Klubben skal alltid ha info om det er tilreisende dommere. Dommere som er tilreisende og får dekket hotell skal ikke ha dommerbetaling.

På store stevner med tidlig start så kan det være at dommere fra Egersund ber om overnatting, det er opp til klubben å bestemme om de vil dekke dette. Og det skal alltid avtales med klubben.

Bespisning under stevnet

Under stevnet er det viktig at dommerne får mat og drikke, spesielt på lange stevner. Vi har alltid et dommermøte 30 minutter før stevnet og da er det fint med litt kaffe, vann. Under stevnet skal en går rundt med frukt, kaffe og påfyll med vann.

I pausen skal det serveres et sundt måltid, brødmat eller lignende. Er det lange stevner skal en utenom frukt servere brødmat.

Det kan være at en dommer har en matallergi, da må de opplyse dette til arrangør.

Vi oppfordrer alle klubber til å utdanne dommere da det alltid er frafall. Kretsen setter opp kurs, en kan også ha kurs i klubben hvis en har over 5 deltakere.

 Rogaland svømmekrets rogaland@medley.no

 

 

 

26
aug

Invitasjon trener ledermøte 23.september

Last ned (PDF, 204KB)

4
aug

Klepp SSK trenger hovedtrener til stupegruppen

 

KLEPP SVØMME- OG STUPEKLUBB SØKER HOVEDTRENER TIL STUPGRUPPEN

Klepp SSK søker etter hovedtrener for stupgruppen. Stupgruppen startet opp sin aktivitet høsten 2014. Klubben har omtrent tjue stupere i alderen syv til fjorten år hvor de fleste er på nybegynnernivå, samt en stuper som er på NM-nivå. Stupgruppen trener to ganger ukentlig. Pågangen til stupgruppen er stor og vi ønsker derfor å knytte til oss en trener som kan være med og utvikle stuptilbudet i KSSK.

Hovedtrener vil ha faglig ansvar for planlegging og gjennomføring av treningsplaner, inkludert basistreninger, faglig oppfølging av utøverne og bidra til kompetansehevning i stupgruppen både utøver og trenere.

Stillingen er lønnet.

Ved spørsmål kan interesserte ta kontakt med trener Bente Egeland (bente.k.egeland@gmail.com eller 416 28 706).

Søknad sendes innen 31. august 2015 på e-post til:

Klepp SSK

v/Amund Junge (leder@kleppssk.no).

13
jul

Søknad om tilskudd til svømmeopplæring

Fylkesmannen i Rogaland har fått tildelt kroner 1 860 000 til svømmeopplæring for barn i barnehagen, se vedlegg om tilskudd og søknad.

Sender utlysningsbrev fra Fylkesmannen og  en link med mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet.

http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/tilskudd-for-svomming-i-barnehage/

Håper at dette kan bli et spennende samarbeid med svømmeklubbene i fylket vårt.

Ta kontakt om dere lurer på noe eller trenger mer informasjon.

 

Jorunn Helland

rådgiver – utdanning

Fylkesmannen i Rogaland

E-post:fmrojhe@fylkesmannen.no

Telefon:51568739

mob: 924 99 396

Adresse:Postboks 59, 4001 Stavanger

http://www.fylkesmannen.no/rogaland

 

29
mai

Invitasjon ÅM samling for jenter og gutter født 2000 til 2002

Samlinger

RSK har planlagt tre helgesamlinger. I tillegg kommer en hovedleiren i forkant av ÅM i 2016. Samlingene er tenkt med følgende dato, fokus og lokasjon:

1. Samling:
Tidspunkt: 22.-23.august 2015.

Fokus: Butterfly & Bryst.

Lokasjon: Vormedal Ungdomskole (Karmøy)
2. Samling:
Tidspunkt: 12.-13.desember (helgen etter julesprinten).

Fokus: Crawl & Rygg.

Lokasjon: Bryne (ungdomskole)?
3. Samling:
Tidspunkt: før eller etter LÅMØ.

Fokus: Medley.

Lokasjon: kom med forslag

 

29
mai

Treningssamling på Forsand 08.01-10.01 2016 Utøvere født 2001 og yngre

RSK arrangere treningshelg for utøvere født 2000 og yngre på Forsand 08.-10. januar 2016.  SSC er ansvarlig for samlingen.  Det vil bli sent ut invitasjon til alle klubbene.